text  

LATEST NEWS
CONTACTS
Teoria Schimbării Filantro

Ne structurăm intervențiile ținând cont de resurse activități rezultate schimbări impact

Teoria schimbării explică procesul schimbării prin conturarea legăturilor cauzale dintre intervenții. Modificările identificate sunt cartografiate prezentând fiecare rezultat în relație logică cu toate celelalte, precum și fluxul cronologic. Legăturile dintre rezultate sunt explicate prin raționamente sau declarații de ce un rezultat este considerat a fi o condiție prealabilă pentru altul.


Transfer bancar

Conturi deschise la Banca Comercială Română (BCR)
Titular conturi – Asociația Filantro
Cont în RON – RO36RNCB0072170396410001 
Cont în EURO – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX